2015. április 7., kedd

Izraelben jártunk

Izraelben jártunk
Az indulás percei
Tell Aviv
Tibériás
Jordán folyó
Genezáret tavánál
Sirató falnál
Bethesda tó
 Via Dolorosa
Jeruzsálem
A Holt tenger partján
 A Földközi tenger partján

   A hazaindulás  percei

2015. január 29., csütörtök

Innen, onnan.. Családom

 Az Ady kastélynál jártunk Csucsán
 Gyuri a Hóreben!
 Tamás unokánk versel
 Viki unokánk verset szaval
 Tibor és Dóri
 Csíksomlyón a templomban
 Rudi unokánk a zeneművész
 Szilvi és Anna a gyerekekkel
Attila a kicsikkel
 Attila és Anna
Ketten

2015. január 6., kedd

„Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra” (Weöres Sándor)

2014. november 9., vasárnap

Emlékezés édesapámra

Ma 10 éve hogy drága édesapám haza költözött az örök otthonba!
Nagyon hiányzik! Annyi szépet, jót tanított nékünk.Ő volt a mindenki Papája.Szerették az idősek, fiatalok és gyerekek.Oroszlánrészt vállalt abban, hogy nagyon boldog gyermekkorom volt. Ő volt a család papja, elkötelezte magát az Úr szolgálatára.Jó volt felnézni rá!Példakép!Olyan előd, akiről joggal beszélek örömmel az unokáimnak Ő volt, aki gyerekkoromban kivitt a csillagos ég alá, és megmutatta a Sarkcsillagot, Hajnalcsillagot, a Tejutat, és ő beszélt nékem a Teremtőről.Vele jártam a Kárpátok hegygerincein, de ő volt aki idegenvezetőként bemutatta a kőrösparti Nagyváradot. Az ő lába körül ültünk mi gyerekek, hallgatni a háborús történeteit.Ő volt az is, aki hallotta bűnvallásomat és örűlt a megtért leányának.Az ő vállán jó volt elsírni magam. Ő volt az is, aki úgy mondott költeményt, hogy gyakran lélegzetvisszafojtva hallgattam.Úgy szeretném hallani ma is, de van nékem egy csodálatos Istenem, akiben hiszek, és hitem szerint minden nappal közelebb vagyok ahhoz a naphoz, amikor találkozhatok ÉDESAPÁMMAL. Hála érte!