2013. február 18., hétfő

50 éve volt50 éve volt. 1963-at jegyzett a krónikaíró.
Éjfél. Az utca kihalt, nem járt rajt járókelő.
 Csupán egy kis csoport igyekezett észrevétlenné válni
A kommunista szekusok ólálkodó figyelmét elkerülni..
Akkor minél nagyobb volt a hívők elleni támadás,
Annál erősebb az összetartás, megmaradás
 hit által Isten nép  szaporodás.
Én is hónom alatt vittem a fehér ruhám
Örömmel tele a szívem s halkan dúdolta a szám:
Ma éjszaka   bemerítkezem!
 Isten Fia lesz a szövetségesem.
Ó kérte meg a kezem, s én a jegyese lettem.

 Királylánynak éreztem magam
Akit a Király annyira szeret,
hogy felvállalta értem vinni a keresztet,
Rajta szaggatta szét múltam foszlányait
Megnyitva ezzel az öröklét kapuit.

Krisztus meleg kezét szorítottam az éjszakában
S örökre otthagytam kezem abban a szorításban.
Azóta ezerszám váltották egymást éjszakák, nappalok
Voltak napsütések, szelek, sötét viharok.
De Isten azt mondta: A vihar felett is Úr vagyok!
Csak nyugodtan karolj szorosan belém
S már 50 éve csüngök kegyelmén, szerelmén.

2013. február 14., csütörtök

Nyugdijas szerda

Már rendszeressé vált, hogy mi nyugdíjasok minden második szerdán letelepedünk az Úr lábainál .
A mai alkalmon 17 en voltunk az asztal körül, tea, kávé, sütemény,sok kedves ének, de a legfontosabb , hogy Ige mellett.
Igen fontos üzenetet küld ilyenkor a mi Urunk.
A mai nap Péter István lp.testvér a türelemről tartott előadást.
Kol.3:12-13,  2 Kor.12: 7-10   Jakab 5:7-11.  Igéből szolgált.
Álljon itt egy szerény leírás abból, amit a szívemmel hallottam:
 Jellemvonásaink közül igen fontos helye van a türelemnek.Minket Isten kiválasztott szentségre.Úgy tekint reánk Krisztuson keresztül, mint szentekre
.Ha szentek vagyunk, akkor ehhez illő  ruhát hordjunk magunkon. Az Ige  úgy mutatja be Isten gyermekeit, mint akik felöltözték a  hosszútűrést.
Testvérünk föltette a kérdést, hogy - mi okozza a legnagyobb problémát ennek a ruhának a viselésében?  - sértődékenységünk? Ha igen, akkor mi segít sértetlennek maradni?
  Válasz :- a türelem. Rá kell bízzuk ügyünket az Igaz Bíróra, de nem kívánva a bűnös megbüntetését, hanem a megtérését.Krisztus is szenvedett, és nekünk a Szentlélek ad erőt hozzá.
Tanuljunk meg Isten békességében csendben maradni.Át kell adjuk sérelmeinket az Úrnak.
Gyakran teszteli az Úr a türelmünket akkor is, ha provokálnak.Ilyenkor alázatban kell maradjunk.
Szorongásainktól és hitetlenségünktől is szabadnak kell lennünk, hisz a türelmetlenség a hitetlenség jele.
Említve lett József türelme sorsa iránt, Jób türelme a szenvedésben, Isten türelme irántunk.
Türelmetlenség helyett áldjuk az Urat minden élethelyzetben!