2016. október 7., péntek

Apám

Gyakran álmodom

Ülök édesapám térdén
Házunk kőlépcsőjén
jön haza a csorda
zeng tőle az utca
nagy a zenebona
visítás, sivítás,
ostorcsattogás.

Csak figyelem
gyermekfejjel
Hogy mindenik tudja  
Hova kell futnia.
Nyitva van a kapu,
be ballag rajta
tehén és a borjú 
fönt károg a varjú.
Bőg egyet a tehén 
s, nézeget lomhán, 
Fordul egyet jobbra,
azután meg balra 
s, megy az istállóba.
Amint a nap kúszik
Az égbolton mind lejjebb
Ketrecbe és ólba
Szalad tyúk és kacsa.

Töröm a kis fejem
Honnan tudják ezek
hogyan olyan bölcsek
Éjszakára mindig
hova feküdjenek? 

Aztán csend lesz.
Elhallgat az utca
Mindegyik hazaért
éji nyugalomra.
Csak távolról hallszik
a békabrekegése
ügylatszik náluk
nincs jel lefekvésre.

Lassanként a sötét
Az eget takargatja
Sötétkék palástját
öltötte magára.
Fekete fák fölött 
Ragyogni kezdtek
Sok egymásutánban 
Fényes csillag-ezrek.
Ámulva bámulom
De mesés, de csodás
olyan nagyon szép
akár egy álmodás
Közben apám nyakát 
Szorosan karolom
míg a csillagokat
ujjammal számolom.
Kócos hajam a szél
meglebegtette
s, mellénykéjét apám
reám terítette
szeretve tanította
csillagoknak nevét
akkor tanultam meg
 A Göncölszekérét,
Aztán sorba mutatott
kis égi csodákat
mik megvilágítják
a sötét éjszakákat
majd mesélni kezdett
egy Csodaországról
s azon ország
gyönyörű titkáról.
Hallottam mint mondta
Ki a nagy Alkotó
s, hogy hozzá nincsen
sehol sem hasonló
Engem is Ő teremtett,
és azt el ne felejtsem
örömben, bajban,
vészben és gondban
ott áll mellettem.
Anyám hangja szólt,
hívott vacsorára
de az én szívem ott maradt
abban az országban.

.Apám már nem mesél
de tudom, ott jár, ott él
azt álmodom most is
Megváltómmal beszél!


Kisné Ady Éva

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése